MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

 

MİSYONUMUZ

   Güven&Şakir Avukatlık Bürosunun misyonu, müvekkillerine ve topluma yönelik yüksek nitelikte, saygılı, güvenilir ve profesyonel hukuk hizmetlerini sunmaktır. Bunu yaparken temel hedefimiz, hizmetlerimizde etkinliği ve etkililiği en üst düzeyde gerçekleştirmek ve hukuki yardım ihtiyacı olan herkese adil, onurlu ve eşit temsil olanağını sağlamaktır. Bu hedeflere ulaşmada etik standartları hep göz önünde tutmaktır.

Hukuk hizmetlerini sunarken firmamızın temel değerlerini, uzmanlaşma, etkinlik, ulaşılabilirlik, güvenirlik ve sorumluluk (duyarlılık) oluşturmaktadır. Firmamız hizmetlerini sunarken müvekkillerinin çıkarlarını, ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde tutmaktadır. Onların hedeflerini anlamak, beklentilerini karşılamak, onlara zamanında en etkin hizmetleri sunmak ve profesyonel dürüstlüğün en üst düzeydeki standartlarını sağlamaktır. Kısacası hizmetlerimizi müvekkillerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en profesyonel ve en etkin biçimde sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

   Güven&Şakir avukatlık bürosunun vizyonu, bireysel ve kurumsal müvekkillerine, hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunan, ileri görüşlü, kapsamlı çözümler üreten, sektörde lider bir firma konumuna gelmesidir. Müvekkillerimize kesin taahhüdümüz, onlarla güvene, saygıya, yasaların anlaşılmasına ve kaliteye dayalı uzun ve kalıcı ilişkiler içinde bulunmaktır. Kendimizi müvekkillerimiz için hukuki konularda, onlara yardım etmeye ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye adamış olmaktır.