ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

 

AİLE HUKUKU

 

•Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
•Boşanma Davası ile birlikte görülen Maddi-Manevi Tazminat, Nafaka ve Velayet Davaları
•Mal Paylaşım Davaları
•Vesayet Davaları

TİCARET HUKUKU

•Sözleşme Hukuku (sözleşmelerin hazırlanması, revizyonu ve sözleşmeden kaynaklanan alacak/borçlara ilişkin davalar)
•Şirketler Hukuku

TÜKETİCİ  HUKUKU

•Tüketici haklarının korunması için Tüketici Hakem Heyetine başvuru ve takip işlemleri
•Ayıplı mal ve/veya hizmetlerden kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar
 
KOOPERATİF HUKUKU

 

 

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

•İş Sözleşmeleri
•İşe İade Davaları
•Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları
•İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
•Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

GAYRİMENKUL HUKUKU

•Kira ve Tahliye Davaları
•Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davaları
•İzale-i Şuyu Davaları
•Tapu İptal ve Tescil Davaları
•Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 

İCRA ve İFLAS HUKUKU

•İcra Müdürlükleri nezdinde takiplerin başlatılması
•İtirazın İptali Davaları
•Menfi Tespit Davaları
 
İDARE HUKUKU
 
MİRAS HUKUKU
 
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU
 
ULUSLARARASI ŞİRKETLER HUKUKU
 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HUKUKU
 
TANIMA VE TENFİZ